Serbest Bölgeler


Firma Sayısı: 1
Musu Spor Ekipmanları Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.
34854 / İstanbul

Türkiye
Serbest Bölgeler
Sektör Tanıtımı

Serbest Bölgeler

Serbest bölge; gümrük bölgelerinin siyasi sınırları içerisinde bulunan, dış ticaret ve gümrük işleri açısından gümrüğün dışında kalan yerlere verilen addır. Türkiye' de bugün itibarı ile 18 tane Serbest Ticaret Bölgesi bulunmaktadır.

Serbest Bölgelerin en büyük avantajları Transit Ticaretin gelişmesini sağlamasıdır. İhracata yönelik üretim ve yatırımın artmasını sağlayarak devletin ekonomisine katkı yapar. Yabancıların doğrudan yatırım yapmasını sağlar. Teknoloji girişimlerini hızlandırır. Ayrıca serbest Bölgelerin başlıca kuruluş amaçları; yabancı sermaye yatırımlarını ve dış ticareti artırmak, yerli üreticilerin dünya piyasalarındaki fiyattan girdi temin etmelerini sağlayarak uluslararası rekabet güçlerine katkıda bulunmak, ihracata dönük sanayilerin gelişmesini teşvik etmek suretiyle ihracatı artırmaktır.